2011-2012

Төслийн нэр Зорилго Хэрэгжүүлэгч байгууллага Байршил
1 Хүний эрхийн олон улсын сургалт – 2011 Монголын хүний эрхийн үндэсний комиссыг чадавхижуулах, хүний эрхийн боловсролыг дээшлүүлэх. Хүний эрхийн үндэсний комисс Улаанбаатар
2 Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Түнхэл тосгонд ойжуулах, нөхөн үржүүлэх, хамгаалах ажил өрнүүлэх нь Байгаль хамгаалал, нөхөн сэргээх загвар төв байгуулж, Мандал сумын нөхөрлөлүүдийн үйл ажиллагааг дэмжих.
Мандал сумын Хужирт нөхөрлөл Сэлэнгэ
3 Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 2-р сургуулийн ариун цэврийн байгууламж, сургуулийн барилгын дээврийн их засвар болон дотор гэрэлтүүлгийн ажил Сурагчдад чанартай боловсрол олгох сургалтын эрүүл, аюулгүй орчинг бүрдүүлж, сургуулийн ажиллагсдад ажлын ая тухтай нөхцлийг бий болгох. Хэрлэн сумын 2-р сургууль Дорнод
4 Дорнод аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд эрүүл мэнд, боловсролын анхан шатны мэдлэг олгох нь Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн суурь боловсрол эзэмших, эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах хүртээмжийг сайжруулж, олон нийтийн дэмжлэгийг нэмэгдүүлэх. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг, эхийн холбооны Дорнод салбар Дорнод
5 Булган аймгийн төвд нийтийн халуун усны газар байгуулах нь Булган аймгийн төвийн гэр хорооллын иргэдийг халуун усны үйлчилгээгээр хангах. Эмэгтэй удирдагч сан Булган
6 Жендэрээс үүдэлтэй хүчирхийллийн хохирогчдод төрийн үйлчилгээг үр дүнтэй, мэргэжлийн түвшинд, шуурхай үзүүлэх нь Жендэрт-суурилсан хүчирхийллийн хохирогчдод төрийн үйлчилгээг мэргэжлийн түвшинд, түргэн шуурхай, хүртээмжтэй үзүүлэхэд нөлөөлөх үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулах.
Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв Улаанбаатар
7 Оролцооны аргыг хүний эрхийн боловсролд нэвтрүүлэх нь Иргэний нийгмийн байгууллага, бүлгүүдийн чадавхийг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх. “Бүх нийт боловсролын төлөө” Иргэний нийгмийн үндэсний эвсэл Улаанбаатар
8 Сүү бэлтгэн нийлүүлэх, боловсруулах загвар Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, зэх зээлд нийлүүлэх хамгийн тохиромжтой сүлжээг бий болгож, хөгжүүлэх. Монголын сүү судлалын шинжлэх ухааны холбоо, ТББ Сэлэнгэ
9 Барилгын салбарын мэргэжлийн сургалт явуулах нь Ажил, мэргэжилгүй иргэдийг мэргэжил олгох сургалтанд хамруулж, ажил хөдөлмөр эрхэлж, орлогын эх үүсвэртэй болоход нь дэмжлэг үзүүлэх. Ривада мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв Улаанбаатар
10 Хос мэргэжил эзэмшүүлэх мэргэжлийн сургалт Ажил, мэргэжилгүй иргэдийг мэргэжил олгох сургалтанд хамруулж, ажил хөдөлмөр эрхэлж, орлогын эх үүсвэртэй болоход нь дэмжлэг үзүүлэх. Дипломат салон Улаанбаатар
11 Тэргэнцэртэй иргэдэд мэргэжлийн болон амьдрах ухааны сургалт явуулах нь Тэргэнцэртэй иргэдэд ажиллаж, амьдрах таатай орчинг бүрдүүлэх. Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн үндэсний холбоо, ТББ Улаанбаатар
12 Сонгинохайрхан дүүрэгт “Номын гэр” байгуулах нь Хороодын оршин суугч, ахмад настан, хүүхдүүдийн чөлөөт цагаа зөв боловсон, үр ашигтай өнгөрүүлэхэд зориулан Номын гэр байгуулж, холбогдох сургалтуудыг явуулах. Боловсролын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг Улаанбаатар
13 Алслагдсан нутгийн залуучуудад алтан боломж олгох нь Урианхай иргэдэд бичиг үсгийн боловсрол олгож, холбогдох сургалтуудыг зохион явуулж, иргэдийн амьжиргааг дээшлүүлэхэд дэмжлэг болох. Алтай сумын бага сургууль Баян-Өлгий
14 Боловсрол телевизийн цуврал нэвтрүүлэг Шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлж, боловсролыг нь дээшлүүлэхэд чиглэсэн цуврал нэвтрүүлэг бэлтгэн, орон даяар түгээх. Боловсрол телевиз Улаанбаатар
15 Ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулахад чиглэсэн эсгий урлалын цех байгуулах нь Эсгий урлалын цех байгуулан, шаадлагатай тоног төхөөрөмжөөр ханган, ажлын байр бий болгох. Найдварын өргөө, ТББ Улаанбаатар
16 Малын гаралтай бүтээгдэхүүний өртгийг нэмэгдүүлэх төсөл Малчид чанартай түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, нэмүү өртөг шингэсэн, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, нийлүүлэлтийн сүлжээг сайжруулах. Нүүдэлчдийн дэвжих өргөө хоршоо Ховд
17 Өлзийт хорооллын цэцэрлэгийн барилгын ажил Бага орлоготой, эмзэг бүлгийн өрхүүдийн хүүхдүүдэд сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмших боломж нөхцлийг дэмжих. Оргилуун ертөнц, ТББ Улаанбаатар
18 Хэнтий аймгийн цэцэрлэгийн эд хогшлыг сайжруулах, шаардлагатай хэрэгслээр хангах нь Цэцэрлэгийн эд хогшил, гал тогооны тоног төхөөрөмжийг шинэчлэн сайжруулах. 4-р цэцэрлэг Хэнтий
19 Дорнод аймгийн цэцэрлэгийн эд хогшлыг сайжруулах, шаардлагатай хэрэгслээр хангах нь Цэцэрлэгийн эд хогшил, гал тогооны тоног төхөөрөмжийг шинэчлэн сайжруулах. 2-р цэцэрлэг Дорнод
20 Орхон-Уул аймгийн цэцэрлэгийн эд хогшлыг сайжруулах, шаардлагатай хэрэгслээр хангах нь Цэцэрлэгийн эд хогшил, гал тогооны тоног төхөөрөмжийг шинэчлэн сайжруулах. 5-р цэцэрлэг Орхон-Уул