2012-2013

Төслийн нэр Зорилго Хэрэгжүүлэгч байгууллага Байршил
1 Хуульчдын холбоог байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх нь Хуульчдын холбоо байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх замаар хуулийн үйлчилгээг сайжруулах. Монголын хуульчдын холбоо Улаанбаатар
2 Дархан-Уул аймаг дахь гэр бүл, жендэрт суурилсан хүчирхийллийн хохирогчдод үзүүлэх анхан шатны болон мэргэжлийн үйлчилгээг сайжруулах нь Гэр бүл, жендэрээс үүдэлтэй хүчирхийллийн хохирогчдыг хамгаалж, мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэх багийг чадавхижуулах. Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв (Дархан-салбар) Дархан-Уул
3 Архангай аймгийн малчдын тогтвортой амьжиргааг дэмжих нь Байгалийн гамшигт бэлтгэлтэй байхад туслалцаа үзүүлэх, хоршоодыг чадавхижуулахад дэмжлэг үзүүлэх. Архангай аймгийн Малчдын холбоо, ТББ Архангай
4 Баянхонгор аймгийн Баянцагаан сумын сум-дундын эмнэлэгийг түргэн тусламжийн машинаар хангах нь Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг түргэн шуурхай, хүртээмжтэй хүргэх. Баянцагаан Сум-дундын эмнэлэг Баянхонгор
5 Оюуны бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх төв Хүүхдүүдэд хэл яриа, сэргээн засал, сэтгэл зүйн эмчилгээг үзүүлж, эрт үеийн үйлчилгээгээр дамжуулан хөгжлийг нь дэмжих. Монголын Дауны холбоо, ТББ Улаанбаатар
6 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй ээжүүдийн бүлгийг оёдлын тоног төхөөрөмжөөр хангах нь Хүнд хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ асарч буй аав, ээжүүдэд зориулан ажлын байр (оёдлын цех) бий болгох. Баянзүрх дүүргийн эмэгтэйчүүдийн бүлэг Улаанбаатар
7 Хөвсгөл аймгийн Рашаант сумын сургуулийн дотуур байрны цахилгааны засвар, тохижилт Сурах, амьдрах орчин нөхцлийг сайжруулж, улмаар дотуур байрны сурагчдын боловсролын үзүүлэлтийг дээшлүүлэх. Рашаант сумын Дунд сургууль Хөвсгөл
8 Эрэгтэйчүүд, хөвгүүдийн жендэрийн мэдрэмжийг дээшлүүлэх, эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах нь Эрчүүд, өсвөр насны хөвгүүдийн жендэрийн мэдрэмжтэй хандлагыг төлөвшүүлэн өөрчлөх замаар эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах. Чөлөөт нийгмийн ажилтны төв, ТББ Дорнод
9 Төв аймгийн эсгий гар урлалын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч эмэгтэйчүүдийн бүлгийг дэмжих нь Ажил, мэргэжилгүй эмэгтэйчүүдэд эсгий гар урлалын бүтээгдэхүүний сургалт явуулж, үйлдвэрлэх боломж олгох. Мөнгөн саваа эмэгтэйчүүдийн бүлэг, ТББ Төв
10 Хатгал тосгонд гар урлалын болон бэлэг дурсгалын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч бүлгүүдийг дэмжих нь Нутгийн иргэдэд гар урлал, бэлэг дурсгалын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломж олгож, дадлагажуулах. Хувцас захиалга, гар урчуудын холбоо Хөвсгөл
11 Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 8-р цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх нь Цэцэрлэгийн орчин нөхцлийг шинэчлэн, сайжруулах. Хэрлэн сумын 8-р цэцэрлэг Дорнод
12 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй эцэг эхийн холбооны Дорнод салбарын нөхөн сэргээх төвийг эмчилгээний тоног төхөөрөмжөөр хангах нь Сэргээн засах эмчилгээний болон гал тогооны тоног төхөөрөмж худалдан авч, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд илүү таатай орчинг бүрдүүлэх. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхийн холбоо, ТББ (Дорнод-салбар) Дорнод
13 Их сургуулиудын үйлчилгээний чанарыг оюутнуудаар үнэлүүлэх нь Төрийн болон хувийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудын үйлчилгээний чанарыг үнэлэх аргачлалыг бий болгох. Ардчиллын боловсрол төв, ТББ Улаанбаатар
14 Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр суманд хүүхдийн номын сан байгуулах нь Мэдээлэл авах, номын сангаар үйлчлүүлэх хүртээмжийг нэмэгдүүлэх. Оюуны их эрин, ТББ Өвөрхангай
15 Толгойтын хогийн цэг дээр амьдардаг хүүхдүүдийн амьдрах байрыг сэргээн засварлах нь Эмзэг бүлгийн хүмүүст аюулгүй орчинд үйлчилгээ, мэдээлэл авах боломж нөхцлийг бүрдүүлэх. Вэлүү сан, ТББ Улаанбаатар
16 Хилчид болон тэдний гэр бүл, хил орчмын нутгийн ард иргэдэд эрүүл мэнд, эрүүл амьдрах хэв маягийн талаар анхан шатны мэдлэг олгох нь Ард иргэдийн эрүүл мэндийн мэдлэг, хандлагыг сайжруулах. Цаглашгүй мэдлэг, ТББ Ховд, Увс, Сүхбаатар, Дорнод