2014-2015

Төслийн нэр Зорилго Хэрэгжүүлэгч байгууллага Байршил
1 Эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенцийн сүүдэр илтгэл бичих сургалт ТББ-уудад хүний эрх, ардчилалын талаарх сургалтуудыг зохион байгуулах. МОНФЕМНЕТ Үндэсний сүлжээ Улаанбаатар
2 Дархан-Уул аймгийн хөдөөгийн сумдад хүүхэд, гэр бүлд үйлчилгээ үзүүлэх хамтарсан багийг чадавхижуулах нь Бэлгийн болон жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэхэд олон нийт, шийдвэр гаргагчдын оролцоог нэмэгдүүлэх. Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв (Дархан-Уул-салбар) Дархан-Уул
3 Хүний эрхийн залуу манлайлагчдыг чадавхжуулах, ЛГБТ хүний эрхийн хөдөлгөөнийг эрчимжүүлэх нь Хүний эрхийг хамгаалах нөлөөллийн аливаа түвшний үйл ажиллагаанд залуу манлайлагчдыг чадавхижуулах. ЛГБТ Төв Улаанбаатар
4 Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэхэд олон нийтийг сэдэлжүүлж, оролцоог нэмэгдүүлэх нь Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэхэд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх, сэдэлжүүлэх. Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв Улаанбаатар
5 Өсвөр насны охидын жирэмслэлтээс урьдчилан сэргийлэх “Би нисдэг охин” төсөл Хүсээгүй жирэмслэлт, үр дагаварын талаарх охидын мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлж, өсвөр насны охидын эрт жирэмслэлтийн тоог бууруулах. Гүнж төв Улаанбаатар
6 “Public Watch” мэдээлэх сүлжээгээр дамжуулан авлигатай тэмцэхэд иргэний нийгмийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь Авлигатай холбоотой хэргийг мэдээлэх, санал гомдол гаргах механизмыг бүрдүүлэх. Транспэрэнси Интернэшнл Монгол Улаанбаатар
7 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эмэгтэйчүүдийг чадавхижуулах нь Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ гэртээ асардаг эхчүүдийг чадавхижуулж, ажил хөдөлмөр хийх боломжийг дэмжих. Марал-Элч сан Улаанбаатар
8 Students for Liberty – Чөлөөт нийгмийн үзэл санаа, ардчилалын зарчмуудын талаар мэдээлэл, ойлголт өгөх зорилгоор дунд сургуулийн сурагчид, их дээд сургуулийн оюутнуудад зориулсан клубыг байгуулах нь Оюутан, сурагчдад ардчилалын үнэ цэнийн талаар мэдээлэл, ойлголт түгээх.
Торгоны зам сан Улаанбаатар
9 “Хилчид – Гэр бүл, эрүүл мэнд, хүний эрх” төсөл Мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлж, хандлагыг өөрчлөх замаар иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг, цаашлаад эрүүл мэндийг нь сайжруулах. Цаглашгүй мэдлэг, ТББ Хөвсгөл, Булган, Баян-Өлгий, Өмнөговь, Улаанбаатар
10 Хараагүйчүүдийн брайль хэвлэлийн төвийн чадавхийг бэхжүүлэх төсөл Хараагүйчүүдийн суралцах боломжийг нэмэгдүүлэх, тэдний ур чадварыг сайжруулах, хүний эрхийн талаарх мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлж, нийгэмд оролцох нөхцөл, боломжийг дэмжих. Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо  Улаанбаатар