2013-2014

Төслийн нэр Зорилго Хэрэгжүүлэгч байгууллага Байршил
1 Гэр бүлийн болон бэлгийн хүчирхийллийн хохирогчид үйлчилгээ үзүүлэх хамтарсан багийн чадавхийг бэхжүүлэх нь Гэр бүлийн болон жендэрээс үүдэлтэй хүчирхийллийн хохирогчид үйлчилгээ үзүүлдэг холбогдох байгууллагуудын мэргэжилтэн, ажилтнуудыг сургаж, чадавхижуулах. Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв, ТББ Улаанбаатар
2 Охид хүчирхийллийн бай биш–Нөлөөллийн аян Хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалтын эсрэг аян/үзэсгэлэн зохион байгуулах. Гүнж төв, ТББ Улаанбаатар
3 Эмээлтэд оршин суугаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд боловсрол эзэмшиж, ажиллаж хөдөлмөрлөх тэгш боломжийг хангах нь Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд бичиг үсгийн болон мэргэжил олгох сургалтуудыг зохион байгуулж, үндсэн тоног төхөөрөмжөөр хангах. Энхмөнх түмбум ТББ Улаанбаатар
4 Түр хамгаалах байрны орчин нөхцлийг сайжруулж, хүчирхийлэлд өртсөн хохирогчдод хүний эрхэд суурилсан үйлчилгээг үзүүлэх нь Түр хамгаалах байрыг сэргээн засварлаж, хүчирхийллийн хохирогч нарт үзүүлж буй үйлчилгээний чанарыг сайжруулах. Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв (Дундговь-салбар) Дундговь
5 “Хамгаалах байр” төсөл Гэр бүл, жендэрт суурилсан хүчирхийлэлд өртсөн хохирогчдыг түр хугацаагаар хамгаалан байрлуулах байрыг байгуулах. Дорнод аймгийн ЗДТГ, Гэр бүл, хүүхэд хөгжлийн хэлтэс Дорнод
6 Харааны бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд эрүүл, тэгш эрхийг хангахуйц орчинг бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх нь Дотуур байранд амьдарч буй харааны бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн амьдрах нөхцөл, гадна орчныг сайжруулах. 116-р сургууль Улаанбаатар