2010-2011

Төслийн нэр Зорилго Хэрэгжүүлэгч байгууллага Байршил
1 Орон нутагт Иргэний танхим байгуулах нь Орон нутагт иргэний танхим байгуулж, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх. Нийгмийн дэвшил эмэгтэйчүүд хөдөлгөөн, ТББ Дорноговь
2 ШШЕГ-ын харьяа 431, 407, 409, 411, 429-р хорих ангиудын нөхцөл байдлыг сайжруулах, хүмүүжигчдэд мэргэжил олгох сургалт явуулан гэрчилгээжүүлэх нь Хорих ангиудын хүмүүжигчдэд мэргэжил олгох, хууль эрх зүйн, иргэний эрх, үнэт зүйлсийн талаар багц сургалтуудыг зохион байгуулах. Хүний эрхийн мэдээллийн төв Улаанбаатар
3 Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 1-р цэцэрлэгийн тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх нь Цэцэрлэгийн нөхцөл байдал, үндсэн хэрэгцээний тоног төхөөрөмж, хэрэгслийг сайжруулах. 1-р цэцэрлэг Дорнод
4 Орхон-Уул аймгийн Баян-Өндөр сумын 9-р цэцэрлэгийн тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх нь Цэцэрлэгийн нөхцөл байдал, үндсэн хэрэгцээний тоног төхөөрөмж, хэрэгслийг сайжруулах. 9-р цэцэрлэг Орхон-Уул
5 Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын 2-р цэцэрлэгийн тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх нь Цэцэрлэгийн нөхцөл байдал, үндсэн хэрэгцээний тоног төхөөрөмж, хэрэгслийг сайжруулах. 2-р цэцэрлэг Хэнтий
6 Налайх дүүргийн 152-р цэцэрлэгийн нөхцөл байдал, тохижилт, тоног төхөөрөмж, эд хогшлыг шинэчлэн, сайжруулах нь Цэцэрлэгийн нөхцөл байдал, үндсэн хэрэгцээний тоног төхөөрөмж, хэрэгслийг сайжруулах. 152-р цэцэрлэг Налайх
7 Налайх дүүргийн 123, 151-р цэцэрлэгүүдийн нөхцөл байдал, тохижилт, тоног төхөөрөмж, эд хогшлыг шинэчлэн, сайжруулах нь Цэцэрлэгийн нөхцөл байдал, үндсэн хэрэгцээний тоног төхөөрөмж, хэрэгслийг сайжруулах. Монгол гэр бүлийн тогтвортой хөгжил нийгэмлэг, 123, 151-р цэцэрлэгүүд Налайх
8 Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 14-р цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх нь Цэцэрлэгийн тоног төхөөрөмж, нөхцлийг сайжруулан, сурах ая тухтай орчинг бүрдүүлж, улмаар сургуулийн өмнөх боловролыг дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх.
14-р цэцэрлэг Дорнод
9 Тэвчишгүй хэлбэрийн хөдөлмөр эрхэлдэг болон эрхлэх эрсдэлтэй  хүүхдүүдэд нийгмийн ажлын үйлчилгээ үзүүлж буй орон нутгийн  төвүүдийн үйл ажиллагааг бэхжүүлэх төсөл Таван төвд хүүхдэд-ээлтэй орчин бүрдүүлж, нөхцлөө сайжруулахад нь дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх. Хүүхэд хамгааллын төв Улаанбаатар
10 Хүүхдийн хүмүүжлийн талаарх мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, зөв хандлага олгох төсөл Хүүхдийн хүчирхийлэл, бие махбодын шийтгэлийг бууруулах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй хүүхэд хамгааллын байгууллагуудыг чадавхижуулах. Хүүхэд хамгааллын төв Улаанбаатар
11 Улаанбаатар хотын зарим цэцэрлэгийн нөхцлийг сайжруулж, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх төсөл Цэцэрлэгийн нөхцөл байдал, үндсэн хэрэгцээний тоног төхөөрөмж, хэрэгслийг сайжруулах. 117-р цэцэрлэг Улаанбаатар
12 Улаанбаатар хотын зарим цэцэрлэгийн нөхцлийг сайжруулж, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх төсөл Цэцэрлэгийн нөхцөл байдал, үндсэн хэрэгцээний тоног төхөөрөмж, хэрэгслийг сайжруулах. 116-р цэцэрлэг Улаанбаатар
13 Улаанбаатар хотын зарим цэцэрлэгийн нөхцлийг сайжруулж, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх төсөл Цэцэрлэгийн нөхцөл байдал, үндсэн хэрэгцээний тоног төхөөрөмж, хэрэгслийг сайжруулах. 84-р цэцэрлэг Улаанбаатар
14 Улаанбаатар хотын зарим цэцэрлэгийн нөхцлийг сайжруулж, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх төсөл Цэцэрлэгийн нөхцөл байдал, үндсэн хэрэгцээний тоног төхөөрөмж, хэрэгслийг сайжруулах. 78-р цэцэрлэг Улаанбаатар
15 Улаанбаатар хотын зарим цэцэрлэгийн нөхцлийг сайжруулж, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх төсөл Цэцэрлэгийн нөхцөл байдал, үндсэн хэрэгцээний тоног төхөөрөмж, хэрэгслийг сайжруулах. 91-р цэцэрлэг Улаанбаатар
16 Улаанбаатар хотын зарим цэцэрлэгийн нөхцлийг сайжруулж, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх төсөл Цэцэрлэгийн нөхцөл байдал, үндсэн хэрэгцээний тоног төхөөрөмж, хэрэгслийг сайжруулах. 38-р цэцэрлэг Улаанбаатар
17 Улаанбаатар хотын зарим цэцэрлэгийн нөхцлийг сайжруулж, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх төсөл Цэцэрлэгийн нөхцөл байдал, үндсэн хэрэгцээний тоног төхөөрөмж, хэрэгслийг сайжруулах. 144-р цэцэрлэг Улаанбаатар
18 Улаанбаатар хотын зарим цэцэрлэгийн нөхцлийг сайжруулж, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх төсөл Цэцэрлэгийн нөхцөл байдал, үндсэн хэрэгцээний тоног төхөөрөмж, хэрэгслийг сайжруулах. Вербист хүүхэд асран хүмүүжүүлэх төв Улаанбаатар
19 Төв аймгийн Зуунмод сумын Баруун-Зуунмод өрхийн эмнэлэгийг тоног төхөөрөмжөөр хангах нь Өрхийн эмнэлэгийн нөхцөл байдлыг сайжруулж, эмч, сувилагч нарыг чадавхижуулан, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах. Баруун зуунмод өрхийн эмнэлэг Төв
20 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдлийн эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх төсөл Өрхийн эмнэлэгийн нөхцөл байдлыг сайжруулж, эмч, сувилагч нарыг чадавхижуулан, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах. Чингэлтэй дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл Улаанбаатар